Refakatçi izni memur


Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar için izinsiz ve özürsüz olarak göreve gelmemek suçundan 657 sayılı kanun ve özel kanunların ilgili maddelerine göre iş. devlet memurlarının izni kullanabilmesi için bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması gerekmektedir. yukarıda belirtilen altı aylık sürenin kullanılması sonunda, refakat izni kullanılması zorunluluğunun devamı halinde memur yeniden refakat izni kullanamaz. maddede belirtilen hükümler refakatçi izni memur ile düzenlenmiştir.

bu çerçevede; refakatli tedavi görmeleri doktor raporu ile belgelendirilen anne, baba, eşi ve çocukları için refakatçi olan memura 657 sayılı kanunun 108. ( 4) aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. peki refakat izni nasıl kullanılır? refakat izni kullanan kişi maaş alabilir mi?

see full list on memurhukuku. bir önceki başlık altında bahsettiğimiz devlet personel başkanlığı 03. devlet memurları kanunu’ nun izin ile ilgili hükümleri arasında refakat izni 105. maddesinde “ memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kard. rüyada sana aşık birini görmek. refakat izni devlet memurlarını kullandığı bir izin hakkıdır. refakat iznin ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerin tedavi amacıyla hastaneye götürülmesi için izin verilmesi hususunu içermediği, – refakat izni verilen personele harcırah ve yolluk verilmesinin mümkün olmadığı, – refakat izninin kişinin tedavisinin evde veya hastanede olması hususlarına bağlı olmadığı, – refakat izninin verilmesine sebep k. maddesi uyarınca da mazeret izni verilebileceği mütalaa edilmektedir. tarihli görüşü ile “ ( 4) aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez” maddesine yer vermiştir. bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

657 sayılı devlet memurları kanunu’ nun 105. maddeye istinaden yıllık izin ve 104. izin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. refakat izni süresi sonuna gelmeden refakat izni gerektirecek durumun ortadan kalkması halinde izin süresinin bitimi beklenmeden memurun göreve başlaması gerekir. 5) izin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. maddesine binaen aylıksız izin, 102. 3) aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. ( 5) izin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. tarihli görüşü ile “ devlet memurlarına 657 sayılı devlet memurları kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerekli görülmesi hâlinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılacağı mütalaa edilmekte olup, söz.

ancak devlet personel başkanlığı 03.


Contact: +83 (0)5835 178120 Email: [email protected]
Ezan saati trabzon