Atasözlerinin özellikleri


Atasözü; islamiyet öncesinde " sav", islamiyet sonrasında " mesel" ya da " darbımesel" sözcükleriyle karşılanmıştır. kalıplaşmış sözlerdir. yani az sözcükle çok şey anlatırlar. bugünün işini yarına bırakma. kısa ve özlü sözlerdir.

atasözlerinin anlam özellikleri. anonim olması atasözleri, genellikle anonimdir. atasözlerini kimin, nasıl ve hangi olay üzerine söylediği belli değildir. atasözleri, bir bakıma özlü sözlerdir. çok eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kimin tarafından söylendikleri belli değildir. atasözlerinin anlam özellikleri - atasözlerinin bir bölümü gerçek anlamlıdır. bu nedenle bu duyguları yansıtan atasözleri de evrensel olarak kabul edilmektedir.

yani atasözünün iletmek istediği düşünceyi onu oluşturan sözcüklerin anlamları düşündürür. örnekler alet işler, el övünür. allah bilir ama kul da sezer. at, yiğidin yoldaşıdır. örnek: çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir. al malın iyisini çekme tasasını. atasözleri ve özellikleri atasözü, bir toplumun çağlar boyunca edindiği bilgi, tecrübe ve gözlemlere dayanan, yol gösterip öğüt veren, kalıplaşmış anonim sözlerdir. atasözleri ve deyimleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar atasözleri ve deyimlerin ortak özellikleri: 1. atasözlerinin özellikleri atasözlerinin anonim olması, nasihat özelliği taşıması, kısa ve öz olması, edebi anlama sahip olması gibi dört temel karakteristik özellikleri bulunmaktadır. atasözleri belli bir toplumun ve/ veya bütüm insanlığın yaşam felsefesidir. herhangi bir değişikliğe uğramazlar.

atasözlerinin özellikleri atasözlerinin belli başlı özellikleri, öğüt vermeleri, kalıplaşmış olmaları ve halka mâl olup nesilden nesile aktarılmaları temeline dayanır. insanlarda bulunan sevgi, kıskançlık, bencillik, dostluk, düşmanlık gibi duyguşar evrenseldir.


Contact: +21 (0)6674 800831 Email: [email protected]
Oruç takvimi 2021