Sembol ne demek


Bir duyguyu, bir kişiyi ya da bir olayı temsil eder. sembol kelimesi baş harfi s son harfi l olan bir kelime. gizli anlamı olan söz, 2. sembol ( simge) somut bir nesnedir ve üzerine yüklenen anlamı taşır.

simge, işaret" anlamına gelir. fransızca symbole " 1. sembol türkçe isim fransızca symbole duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge: " baykuş ve karga uğursuzluğun, merkep bönlüğün, domuz pisliğin, kaz alıklığın, aslan cesaretin, at zekâ ve adaletin, köpek sadakatin, bülbül aşkın, kelebek gençliğin işaret ve sembolü olmuştur. sembolik ne demek? simge, işaret" sözcüğünden alıntıdır. sembol bir gayeyi, sembol ne demek bir fikri ifade eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime, bitki ve şekil. fransızca sözcük eski yunanca sýmbolon σύμβολον z " retorikte iki anlamı birleştiren sözcük, parola, simge" sözcüğünden alıntıdır. bir tür rumuz gibidir. başında s sonunda l olan kelimenin birinci harfi s, ikinci harfi e, üçüncü harfi m, dördüncü harfi b, beşinci harfi o, altıncı harfi l. duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge baykuş ve karga uğursuzluğun, merkep bönlüğün, domuz pisliğin, kaz alıklığın, aslan cesaretin, at zekâ ve adaletin, köpek sadakatin, bülbül aşkın, kelebek gençliğin işaret ve sembolü olmuştur. g eçmişten geleceğe insanın değişmeyen ana dili bugüne kadar farklı branşlarda çalışmış araştırmacılar, bilim insanları, filozoflar, tarihçiler ve özellikle psikologlar tarafından.

sembol kelimesi türkçe' de " 1. sembol neye denir? bayrağın bir ulusun bağımsızlığının simgesi olması gibi.


Contact: +76 (0)1782 529624 Email: [email protected]
Pazarcık son dakika