Coğrafi keşiflerin sonuçları


V don — volga kanalı projesi. pusulanın bulunması * cesur denizcilerin yetişmesi * sağlam gemilerin yapılması * ipek ve baharat yolunun osmanlının elinde olması * harita bilgilerinin gelişmesi. böylece dünyanın yuvarlaklığı ispatlanmış oldu. coğrafi keşiflerin sonuçları 1. yüzyıllarda avrupalıların yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunması, bilinmeyen yerlerin keşfedilmesi amacıyla yaptıkları gezilere “ coğrafi keşifler” denir. ( ispanyol ve portekizliler ilk sömürge imparatorlukları kurdular.

v avrupa’ nın osmanlı devleti’ ne bağımsızlığı azaldı. hindistan ’ a ulaşıldı. v yeni ticaret yolları bulundu, baharat ve ipek yolları önemini kaybetti. coğrafi keşifler sonu cu avrupa’ da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. yeni kıtalar ve yollar bulunmuştur * kiliseye olan güven azalmıştır * rönesans ve reform hareketleri başlamıştır * akdeniz limanları önemini kaybetti * sömürgecilik başladı * hristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı * domates, patates, tütün, vanilya gibi ürünler ortaya çıktı * ümit burnu önem kazandı * sanat ve sanatçıya olan önem arttı * ipek ve baharat yolu önemini kaybetti.

yüzyıllarda avrupalı’ lar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına coğrafi keşiflerdenir. başlarında( önce almanya da ) katolik mezhebinde yapılan değişiklikledir. sosyal sonuçlar ticaret önem kazandı. doğu akdeniz limanları önemini yitirdi, atlantik limanları önem kazandı. coğrafi keşiflerin sonuçları, * * yeni kıtalar, yollar, medeniyetler, insanlar, bitki ve hayvanlar tanındı bazıları avrupa ya taşındı.

v ispanyol ve portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular. yüzyılın ikinci yarısında açık bir şekilde ekonomik gayelere yönelmiştir. coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca: keşfedilen topraklar, keşifleri düzenleyen devletlerin kendi malı oldu. siyasi sonuçları.

v osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı. v osmanlı devleti, coğrafi keşifler’ in olumsuz etkilerini önlemek için; v süveyş kanalı projesi’ ni gerçekleştirmek istedi. v islam ülkeleri yoksu. v keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler avrupa’ ya coğrafi keşiflerin sonuçları taşındı. böylece dünyanın yu varlaklığı ispatlanmış oldu. merkezi çıkar çatışması yabancı sömürgeciliğe dönüştü sömürgecilik bir ülkenin, başka bir devletin veya toplumun politik üstünlüğü ve doğal kaynaklarının ve pazarlarının. * * sömürgecilik başlamıştır. italya” nın akdeniz in ortasında olması 2. ipek ve baharat yolları ile gelen malların çok el değiştirmesinin fiyatları artırması, avrupalıların bu ticaret mallarını ilk elden almak istemeleri.

coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir: 1. v hınt okyanusu nda portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı. * * * reform* * * 16. ispanya, portekiz, ingiltere, fransa, hollanda gibi ülkeler giderek zenginleşti. ispanyol ve portekizliler sömürge imparatorlukları kurdular. yüzyılda avrupa’ da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine “ aydınlanma”, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede coğrafi keşiflerin sonuçları büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme“ aydınlanma çağı” denmiştir.

amerika * avusturalya * avusturya * ümit burnu. coğrafya bilgisinin ilerlemesi, yeni ve doğru haritaların yapılması pusulanın geliştirilmesi sayesinde gemicile. ipek ve baharat yolları eski önemini kaybetti onların yerine atlas okyanusu kıyısındaki limanlar ( lizbon, amsterdam, rotterdam ve londra) değer kazandı. aydınlanma çağı’ nda “ aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği” fikri temel alınmıştır. see full list on medium. baharat ve ipek yolları önemini kaybetti. v akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. ulusal diller gelişti. bütün bu zenginlikler avrupa’ ya aktı. coğrafi keşiflerin sonuçları siyasi ve ekonomik sonuçları yeni ülkelerin keşfedilmesi ile sömürgecilik gelişti. fili pinler’ de hayatını kaybedince bu seyahati yardımcısı del kano 1522’ de tamamladı.

0 zamana kadar “ toprak” temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “ altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu. kılavuz kolu. italyan pornosu. matbu ne demek. katolik mezhebinin bozulması ( din. v yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti. coğrafi keşifler’ in osmanlı devleti’ ndeki etkileri:. italyan devletlerinin ticaretle uğraşması 4. bu durum başta osmanlı devleti olmak üzere birçok devleti ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir. bu dönemin önemli.

) * * ispanya ve portekiz gibi devletler güçlenmiştir. bunların yeraltı ve yerüstü zenginlikleri adeta yağmalandı. v burjuva sınıf ı güçlendi. öncelikle merak ve keşif amaçlarıyla başlayan bu ha reketler xv. see full list on sosyalbilgiler. ekonomik sonuçları. keşiflerin sonuçları. fakat bunu ancak 1869’ da gerçekleştirebildi.

ipek ve baharat yollarının canlılık kaybı osmanlı ( venedik ve cenevizliler) ekonomilerini olumsuz etkiledi. v osmanlı devleti hint ticaret yolunun hakimiyeti için portekizliler ile, akdeniz hakimiyeti için ise ispanyol lar ile mücadele etti. siyasi sonuçlar atlas okyanusu, büyük okyanus, hint okyanusu, amerika ve afrika keşfedildi. coğrafi keşiflerin sonuçlari nelerdir? portekiz ve ispanyollarla başlayan sömürgeciliğe daha sonra ingiltere, fransa ve hollanda’ da katıldı. v akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, osmanlı devleti’ nin ticari gelirlerini azalttı. portekizli macellan, dünya’ nın yuvarlaklığını ispat et mek için sürekli olarak batıya doğru hareket etti. coğrafi keşifleri başlatan ilk devletler portekiz ve ispanya dır. türkler doğu ticaret yollarını ele geçirdikten sonra avrupalılar yeni yollar arıyor pusula ile ulaşım sanatının gelişimi batıl inançlardan kaçan cesur denizcilerin eğitimi avrupa’ da ( açlık ve yoksulluk içinde) nüfus artışı ve doğu ülkelerinin zenginliği keşifler 1487: bartemi diaz — ümit burnu 1498: vasco dö gama — yeni hindistan yolu 1492: christo. reform hareketleri başladı ve gelişti.

doğu ülkelerinin zenginliği ve avrupalıların buralara gitmek için yeni yollar aramaları. bilimde deney ve gözleme yer verilmeye başlandı. italya da siyasi birliğin olmaması ( özgür düşünce) 5. italya nın hıristiyanlığın merkezinde olması ( papa) 3.

bu durum, avrupa’ nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu. italya roma ve yunan uygarlıklarınınizlerin bulunması # italya da rönesans eski uygarlıkların incelenmesi ile başladı. skolâstikdüşünce yıkılmış, yerini pozitif düşünceye bırakmıştı. akdeniz’ deki limanlar eski canlılığını yitirdi. keşiflerin nedenleri. şişli merkez mahallesi posta kodu. rönesans mimarisi oluştu. # fransa da rönesans krallarının desteğ. buna karşılık atlas okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.


Contact: +63 (0)6920 712281 Email: [email protected]
Falda tavuskuşu