Hz yusuf hayatı


Nihâyet kuyunun başına geldiler. yûsuf - aleyhisselâm- ’ ın kıssası, kur’ ân- ı kerîm’ de “ ahsenü’ l- kasas” ( kıssaların en güzeli) diye ifâdelendirilmiş ve müstakil bir sûre ile anlatılmıştır. nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. allah tarafından yüksek bir akıl ile donatılan h. yakub' un oğludur, aynı zamanda kendisi de israiloğullarına gönderilen bir peygamberdir. babalarının bu aşırı ilgisi ağabeylerinin kıskanmasına ve yusuf’ a öfke duymalarına sebep olmuştur.

bu mucizeler yusuf suresinin ayetleriyle de sabittir. yusuf mö 1592 tarihinde paddan aram şehrinde dünyaya gelmiştir. onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle gizlediler. artık bana düşen, ( ümitvâr olarak) güzelce sabretmektir. annesinin adı rahîl’ dir. see full list on islamveihsan. yusuf bir süre zindan' da kaldıktan sonra yeni kral' ın hz yusuf hayatı emri ile çıkarılmıştır. hazret- i yusuf, yakup peygamber’ in 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. âyet- i kerîmede buyrulur: “ bir zamanlar yûsuf babasına demişti ki: « babacığım!

gitgide. kuran- ı kerim’ de adı 27 defa geçer. yusuf' un 11 kardeşinden 10' u karar alarak bir yolculuk sırasında onu kuyuya atarlar. » ( çevresindeki kâhinler) « – bu gördükleriniz karışık rüyâlardır. rahîl’ in uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. gerçekten ben ( rüyâmda) onbir yıldızla güneş ve ay’ ı bana secde ederlerken gördüm!

milattan önce 1592 yılında kenan diyarında dünyaya gelen hz. işte tâbirini istediğiniz iş böylece hâlledilmiştir. rahîl, allâh teâlâ’ ya ilticâ etti ve ona yûsuf bahşedildi. suresinin tamamına yakın kısmında onun hayatı anlatılmıştır. bu tarihten başlayarak israil oğulları mısır’ da yerleşip kaldılar. yusuf zindan günlerinde allah' ın ona verdiği ilim ile arkadaşlarının rüyalarını yorumlarmış. yusuf tüm önlemleri alarak halkın refahını sağlamıştır. tevrat' a göre yûsuf, ibrahim' in oğlu ishak' ın oğlu yakub' un diğer hanımlarından olan 10 oğlundan sonra doğan 11' inci oğlu olup rahel' den doğan ilk çocuğudur. yusuf aleyhisselâmın evvelce görmüş olduğu rüya da böylece gerçekleşmiş oldu.

olaylara inanmayan yakup peygamber yıllarca yusuf' un arkasından ağlayacak ve h. ya’ kûb - aleyhisselâm- hazret- i yûsuf’ un doğduğu sene peygamberlikle vazîfelendirildi. “ â, müjde, müjde! surenin adı yusuf suresi’ dir. nitekim yûsuf’ un kardeşleri yalandan döktükleri gözyaşlarına ilâveten: “ yûsuf’ un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. ey ileri gelenler! bu surede verilen bilgiye göre hz. yusuf, yakup peygamberin 12 oğlundan biridir. babası sabr- ı cemîl hâli içindeyken hazret- i yûsuf da kuyuda aynı tevekkül ve teslîmiyet hâlini yaşıyordu. » deyince, el birliği edip o’ nu kuyuya atmak üzere sözleştiler. hazret- i yûsuf - aleyhisselâm-, kendisine rüyâlarının tâbirini soran iki zindan arkadaşını tevhîd inancına dâvet ettikten sonra onlara dedi ki: “ ey hapis arkadaşlarım, gelelim rüyâlarınızın tâbirine: ilk soran, efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak, kuşlar da başını gagalayacak.

bir de yedi yeşil başak ile yedi kuru başak gördüm. diğerleri de yehûda’ nın teklifine « pek iyi! eve geldiklerinde ise yakup peygambere yusuf' un öldüğünü söylerler. yusuf peygamberin kıssası kur' an- ı kerim' de yusuf suresinde açıkça anlatılmıştır. yakup peygamber oğullarından en çok hz.

bu olay ise şöyle olmuştur; hz. yâ’ kub ( diğer adıyla israil) peygamberin 12 oğlundan biri ve ishâk peygamberin torunu olup kur’ ân- ı kerîm’ de ismi geçen peygamberlerdendir. siz rüyâ tâbir ediyorsanız, benim bu rüyâmı da açıklayın! yusuf, bir peygamber olan hz. yusuf aleyhisselam' ı sevmiştir. yusuf, kardeşleri tarafından çok kıskanılırmış. bunun üzerine bir zamanlar hz. ama allâh teâlâ, onların ne yapacaklarını pek iyi bi.

insanları tevhîd. kenan diyarında doğdu. sizin bu anlattıklarınız karşısında, allâh’ tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz! işte bir civân! işte yusuf suresi 17, 18, 19, 20 ve 21.

yusuf ile zindanda olan bir adam kral. yusuf peygamberden 27 defa söz edilmiştir. kur’ ân- ı kerîm’ de allâh teâlâ şöyle buyurur: “ o, kemâl çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. kur' an- hz yusuf hayatı ı kerim' in birçok yerinde yusuf peygamberden bahsedilir. bu doğumun kırkında rahîl vefât etti. kur' an- ı kerim' de adı geçen peygamberlerden biri olan yusuf peygamber tam 27 defa zikredilmiştir. yusuf aleyhisselam’ ın kıssası, kuran- ı kerim’ de“ ahsenü’ l- kasas” ( kıssaların en güzeli) diye ifadelendirilir ve müstakil bir sûre ( yusuf suresi) ile anlat. ardındanbünyâmîndoğdu. âyet- i kerîmede kıssanın devâmı şöyle anlatılır: “ melik dedi ki: « – ben yedi semiz inek gördüm, bunları yedi zayıf inek yiyordu.

ayetlerin mealleri. biz böyle karışık rüyâların tâ. ” ( yûsuf, 22) hazret- i yûsuf büyüdü, gelişti ve güzelliğiyle gösterişli bir genç oldu. hazret- i yusuf’ un babası, hazret- i yakup annesi, babasının dayısının kızı rahîl idi. bu sırada mısır maliyesinin başında olan hz.

kral' ın rüyasına göre yedi yıllık bolluğun ardından gelecek olan yedi yıllık kuraklık başlamış ve birikim yapmayanlar yavaş yavaş muhtaç hale gelmiştir. babaları ya’ kûb: « hayır! on bir tane erkek kardeşe sahip olan hz yusuf’ un babaları yakup peygamber en çok yusuf’ u sever ve onunla ayrıca ilgilenirdi. ayrıca kur' an' da yusuf suresi bulunur. ” ( yûsuf, 7) yûsuf kıssası, bu beyân- ı ilâhîden de anlaşılacağı üzere, ibret ve hikmet dolu bir kıs. işte muhsinlere biz böyle karşılık veririz. bir gün yeni kral bir rüya görür ve ülkedeki kimse bu rüyayı yorumlayamaz. yakup peygamber' in ehemmiyetle ve üzerine titreyerek büyüttüğü hz.

zîrâ annesi rahîl, vefât etmişti. bu esnâda: “ öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. yusuf’ un hayatı şöyledir: çok güzel yüzlü ve çok zeki bir çocuk olan yusuf, küçük yaşta annesini kaybeder. kur' an- ı kerim' de hz. annesinin adı rahil' dir. ayet " ey babamız! rivayete göre, hazreti yakub, mısır’ da on yedi sene kalmıştır. güzelliği ve iffeti ile tanınan yusuf peygamber bu özelliklerin. norveç.

âyet- i kerîmede buyrulur: “ yûsuf ve kardeşlerinde, ( almak) isteyenler için âyetler ( ibretler) vardır. see full list on neoldu. hz yusuf hayatı o’ nun bu hâli, yaşadığı evin hanımı olan züleyhâ’ da kendisine karşı farklı düşüncelerin belirmesine sebep oldu. kuyunun ağzı dar, dibi genişti. » ” ( yûsuf, 4) yûsuf - aleyhisselâm- ’ ın rüyâsında gördüğü onbir yıldız, kardeşleri; güneş, babası ya’ kûb - aleyhisselâm- ve ay da, teyzesi lâyâ’ dır. yûsuf, kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor, fakat itili.

bu kuyu, ürdün civârında olup, âd kavminin zâlim hükümdarlarından şeddâd, onu ürdün’ ün îmârı sırasında kazdırmıştı. saka, kovasını sarkıttı. kur’ ân’ ın 12. yakup peygamber' in 12 çocuğundan biridir.

z yusuf kavmine ve inanmayanlara yine allah' ın izniyle birçok mucize göstermiştir. bu zorlu günlerde sıkıntı çeken kenan halkı da mısır' dan yardım alabilmek için yakup peygamberin. hazreti yusuf da, babasından sonra elli dört yıl daha yaşayıp yüz on yaşında vefat etmiştir.


Contact: +68 (0)1567 799522 Email: [email protected]
Garcia zarate