Ünlü yumuşaması


Ünsüz yumuşaması sadece sert ünsüzle biten kelimelerde olur. ünsüz yumuşaması, türkçemizde yer alan önemli ses olaylarından biridir. ünsüz yumuşamasi “ p, ç, t, k” seslerinden biri ile biten türkçe veya yabancı kelimelere ünlü ile başlayan ekler ( yapım veya çekim eki) getirilince, kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “ b, c, d, g, ğ “ ye dönüşür. iphone 7 suya dayanıklı mı. çocuk- u + çocuğu ifadesine dönüşmektedir. ünsüz yumuşamasında; p ünsüzü → b ünsüzüne, ç ünsüzü → c ünsüzüne, t ünsüzü → d ünsüzüne,. ağaç – a → ağaca ➥ bacak – ı → bacağı ➥ bayrak – ı → bayrağı ➥ bilek – i → bileği ➥ borç – unuz → borcunuz ➥ çocuk – u → çocuğu ➥ ekmek – e → ekmeğe ➥ geçit – e → geçide ➥ hesap – ı → hesabı ➥ ilaç – ım → ilacım ➥ inanç – ınız → inancınız ➥ inat – ı → inadı ➥ kağıt – ı → kağıdı ➥ kanat – ı → kanadı ➥ kasap – ım → kasabım ➥ kızamık – a → kızamığa ➥ kilit – i → kil. denemenin özellikleri. ünsüz yumuşamasının bilinmesi günlük konuşma dilinde ve yazın alanında ünlü yumuşaması doğru kullanımlar için gerekli. aç → aça ➥ tok → toku ➥ set → sete ➥ geç → geçer ➥ at → atım ➥ it → iti ➥ küp → küpü ➥ ünlü yumuşaması bit → biterek ➥ ot → ota ➥ sat → satış ➥ kat → katarım ➥ yat → yatarsın ➥ bak → bakınız ➥ saç → saçım. süreksiz sert ünsüzlerle biten sözcüklerin, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, sözcüklerin sonundaki ç, k, p, t ünsüzlerinin yumuşayarak - sırasıyla- c, g / ğ, b ve d ' ye dönüşmesidir.

search only for ünlü yumuşaması. fisher price aktivite masası. ' ' p' ' harfiyle biten hitap kelimesi ek aldığında ' ' hitaben' ' şeklinde yazılır. yumuşama olayında sert ünsüzle biten kelimeye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde; ». ünsüz yumuşaması diğer adı ise ünsüz benzeşmesi olarak ifade edilir. ünsüz yumuşaması, ek alan kelimelerin son hecesinde yer alan sert ünsüzlerin, yumuşayarak farklı şekilde yazılmasıdır. bütün bu ifadelere bir örnek ile açıklık getirilmesi gerekirse şunlar doğru olacaktır. türkçe dilinde sert ünsüzle ( p, ç, t, k) biten bir sözcüğe ünlü ile ( a, e, ı, i, u, ü, o, ö) başlayan bir ek geldiğinde, sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşayarak b, c, d, g, ğ ünsüzlerine dönüşür. ünsüz yumuşamasına aykırılık genelde özel ve takma isimlerde karşılaşılmaktadır. ünsüz yumuşaması türkçede sert ünsüz lerden “ p – ç – t – k” biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde, bu sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak “ b – c – d – g” ye dönüşür. bu şekilde sert ünsüzlerin yumuşaması olayına ünsüz yumuşamasıdenir.

see full list on turkceodevim. ünsüz yumuşaması nasıl olur? örneğin: hitap - hitaben. cenk → cengi ➥ gök → göğe ➥ mert → merdin ➥ kurt → kurdun ➥ çok → çoğu ➥ yok → yoğun ➥ git → gidelim ➥ renk → renge ➥ denk → dengi ➥ kap → kabı hatta “ g” nin “ ğ” ye dönüştüğü de görülür: ağa ç > ağa c a, çocu k > çocu ğ u, sene t > sene d in dola p > dola b ın, ekme k > ekme ğ i,.

" k" ünsüzü hemen hemen her zaman " ğ" ünsüzüne dönüşür. ünsüz yumuşaması nedir? yarat → yaratan ➥ yanıt → yanıtım ➥ arat → aratalım ➥ anıt → anıtı ➥ gölet → gölete ➥ kanıt → kanıtı ➥ gözet → gözetim ➥ akaryakıt → akaryakıta ➥ dinlet → dinleti ➥ kuşat → kuşatalım ➥ beklet → bekleterek ➥ diret → diretince ilgili içerikler: * * * ünsüz yumuşaması örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabili. ünsüz yumuşaması veya ünsüz değişimi, türkçedeki bir ses olayıdır. ünsüz yumuşaması, süreksiz sert ünsüzlerle biten kelimelerin ünlü ile başlayan bir ek alması ile yumuşaması durumudur. ağaç- ı + ağacı olmakta ve ünsüz yumuşaması bulunmaktadır. bu kurala ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması denir. millet → milleti ➥ ziraat → ziraate ➥ sanat → sanatı ➥ tebligat → tebligatın ➥ devlet → devletin ➥ şöhret → şöhrete ➥ bilet → biletin ➥ hasret → hasretim ➥ kanaat → kanaati ➥ hakaret → hakareti ➥ saat → saatin ➥ halkı → halkım ➥ hukuk → hukuka ➥ hakikat → hakikaten ➥ fazilet → fazileti ➥ hükümet → hükümetin.


Contact: +95 (0)4253 859286 Email: [email protected]
Cumhurbaşkanı müjdesi