Cengiz han çocukları


9 yaşında iken merkitler’ in babasını zehirleyerek öldürmesi nedeniyle. altın orda devleti’ nin esasını teşkil eden ak orda, batu han tarafından kurulmuştur. haldun simavi. insanlık tarihinin gördüğü en büyük, en güçlü ve en zalim hükümdarlardan biri olan cengiz han, 1161 yılında moğolistan’ da dünyaya geldi. bir devre damga vuran cengiz han' ın yasaları. moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirerek moğol imparatorluğu’ nukurmuştur. 18 ağustos 1227).

cengiz han’ ın cuci, çağatay, ögedey ve tuluy adlı dört oğlu ile beş kızı dünyaya gelmiştir. alangoya efsanesi yalnızca cengiz han’ ı değil onunla birlikte “ nirun” yani ışığın çocukları adı verilen bir yığın boyu ilgilendirse de cengiz han soyunun en büyük efsanesi olarak kabul edilmiştir. cengiz han ve onun mensup olduğu börçiginler bu çocuklardan “ bodoncar” adlı en küçük olanının soyundan gelmektedir. çağatay ( ' ögeday ( ' - 1241), - tuluy ( d. ailesi, “ demir” anlamına gelen temuçin adını verdi ona. en büyük oğlu cuci cengiz han çocukları babasından önce öldüğü için mirası oğlu batu’ ya intikal etti.

moğol börçigin ailesinden siyasetçi, asker ve han. bunlar: - cuci ( d. çocukları oğulları jochi, ( cengiz han' ın biyolojik oğlu değildir) çağatay ogedei tolui kızları kua ujin bekhi tümelün alakhai bekhi alaltun checheikhen bu içeriğe emojiyle tepki ver! cengiz han' ın impaɾatoɾiçesi ve ilk kaɾısı böɾte' den 4 çocuğu oldu. ölümünden sonra ülke oğulları arasında taksim edildi. 1232) öte yandan cengiz' in başka kadınlardan da çocukları oldu ancak onlar yerini almaktan muaf tutuldular ve kızlaɾının kaç kişi olduğuna değin biɾ bilgi yoktuɾ. kendi torunları ile birlikte moğol imparatorluğu' nu daha da genişleten temel kan hattı olan dört oğlu ve beş kızı doğurmuştur.

cengiz han, chinggis khaan, çinggis haan ( ya da doğum adıyla temuçin ( anlamı: demirci) ), ( moğolca: “ tengiz” ( anlamı: deniz) ) ( d.


Contact: +89 (0)1832 814523 Email: [email protected]
Bir fit kaç metre