Delilin eş anlamlısı nedir


çinlipornosu. Insanı bir konu hakkında müsbet veya delilin eş anlamlısı nedir menfi hüküm vermeye götüren delil karşılığında kullanılan emâre, beyyine, hüccet, şüphe, şâhid, sened gibi değişik terimler varsa da her birinin az çok farklı anlamları ve değişik kullanım alanları vardır. eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları ayrı olan fakat anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. delalet yol göstermek anlamına gelirken, delil kelimesinin ilk anlamı rehberdir. delil kelimesinin eş anlamlısı nedir? meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus. ispatı gerekli olan vakıaların vuku buldukları veya bulmadıkları hususunda hakimde kanaat. " kanıt" kelimesi de eş anlamlısı delil kadar çok kullanılmaktadır. çeşit kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? delilin eş anlamlısı olan sözcükler.

çeşit kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise cins, kalem, tür, nev, soy, türlü, bölüm kelimeleridir. aranılan şeye ulaşmaya yarayan iz, emare. bir insanın ters ilişkiye girdiği nasıl anlasilir. delil kelimesinin eş anlamlısı emare, rehber ya da kanıt kelimelerdir. devirli sayı formülü.

delilin eş anlamı ile örnek cümleler ( tdk) dilimize arapçadan geçmiş olan delil kelimesi, delalet sözcüğünden türetilmiştir. bu nedenle kelimelerin eş. delil kelimesinin türk dil kurumu güncel sözlüğe göre eş anlamlısı bir tanedir. kelimelerin eş anlamlılarını türk dil kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. " kanıt" kelimesi delil kelimesinin eş anlamlısıdır. bu kelime günümüzde daha çok ' ' iz' ' anlamında kullanılır. delil kelimesinin anlami. delil kelimesinin ingilizce' de karşılığı ise ' evidence' ve ' proof' kelimeleridir. bu kelimelerin anlamları aynı olduğundan birbirleri yerine kullanılabilir olan kelimelerdir. delil kelimesinin eş anlamlısı emare, rehber ya da kanıt kelimelerdir.

( bkz: kanıt) polislerin suçluları içeri tıkmak için gözünü kırpmadan aradıkları şey. bu nedenle kelimelerin eş anlamlısı olan sözcükleri öğrenerek kişilerin kelime dağarcıklarını genişletmeleri mümkündür.


Contact: +96 (0)2880 586906 Email: [email protected]
Haziran ayında doğanların burcu