Zül celali vel ikram anlamı


Tebârakesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm ( ikrâmi). sabah ezanı kaçta okunuyor adana. zül celâli vel ikrâm; ululuk ve ikrâm sahibi demektir. tıpkı el- müntakım, el- kahhâr, el- cebbâr ve el- azîz isimleri gibi ilâhî gazabı ifade eden esmâ- i hüsnâdan biridir. zü’ l- celâli ve’ l- ikrâm isminin anlamı ve manaları şöyledir; zü’ l- celâli ve’ l- ikrâm, hem büyüklük, yücelik ve kerem sahibi, hem de sonsuz ikramların sahibi demektir. ayrıca bakınız: allah’ ın bütün isimleri ve anlamları zü’ l- celâli ve’ l- ikrâm isminin kuran’ da geçtiği ayetler.

allah teâlâ, yaratıkları tarafından yüceltilmeye ve övülmeye lâyık olandır. net x check also et tevvab esmasının anlamı, fazileti ve faydaları et tevvab esmasının lügat anlamı: tevbe kökünden türemiş olan et- tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini. zül celali vel ikram anlamı, fazileti ve faydaları - uluyol. hem büyüklük, yücelik ve kerem sahibi, hem de sonsuz ikramların sahibi demektir.

anlamı : celâl ve ikram sahibi rabbinin ismi mübarek’ tir ( çok yüce’ dir). zül- ikram ise, bulutsuz bir öğle vakti güneşin görülmesi gibi, kulların kendisini müşahede edecek şekilde onlara zuhur etmesidir. kerem sahibi olmak, yardım ve ikrâmın nâmütenâhî, yani, bol ve sınırsız olduğunu anlatır. kullarından dilediklerine, kendisine samimiyetle kulluk vazifelerini yapmayı sağlayan, mânevî derecelerini yükselten, dünyada ve âhirette onlara bol lütuflarda bulunandır. zülcelâl- i vel- ikrâm hem azamet, hem de fazl- u kerem sâhibi demektir. zül celali vel ikram büyüklük, kerem, ikram sahibi, yardım ve ikramı nâmütenahi yani bol ve sınırsız olan.

zül- celal, azametin gerçekliğini idrak eden demektir. ikram, nimet zül celali vel ikram anlamı verenin değer verdiği, sevgi ve saygı gösterdiği kimselere nimet verdiğinde kullanılır. zü’ l- celâli ve’ l- ikrâm, cenâb- ı hakk’ ın 99 güzel isminden biri olup kur' ân- ı kerîm’ de iki defa geçmektedir. ( rahmân sûresi, 27, 78) sadece celâl ismi, azamet sahibi, büyük, yüce ve her türlü noksandan münezzeh olmak anlamındadır.


Contact: +11 (0)5559 491924 Email: [email protected]
Meb resmi tatiller