Farklı kelimesinin zıt anlamlısı


Konu testi yapısı: konu testi çöz kazanım testleri genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşturulmuştur. dil veya lisan; insanların duygu ve düşüncelerini anlatabildikleri, birbirleri arasında anlaşabilmelerini sağlayan bir araçtır. 1) hayır eş anlamlısı a) yanıt b) rüzgar c) red 2) güz zıt anlamlısı a) sonbahar b) hayır c) evet 3) farklı yel eş anlamlısı a) rüzgâr b) hava c) su 4) → n´ aber kelimesinin zıt. birinci kademede için sorular 3 seçenekten oluşturulurken 4. her dilin, kendi içerisinde bir düzeni ve kuralları bulunur. çevrim içi konu testlerinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. çünkü seçenek sayısı test sorularının zorluk seviyesini belirler. com | eğitimde öncü adres bir kelimenin ise farklı kelimesinin zıt anlamlısı aynı dil içerisindeki anlamı sabittir. eski türkçe kelimeler, genellikle kulağa hoş gelen konuşmaların dikkat çeken noktalarıdır aslında. sınıf ve ikinci kademede genellikle 4 seçenek tercih edilmiştir.


Contact: +86 (0)7968 771022 Email: [email protected]
Sabah kahvaltısı