Iştikak ne demek


Bir şeyi ikiye bölme, yarma, 2. şikayet etme, şekvada bulunma. arapça şḳḳ kökünden gelen iştiḳāḳ إشتقاق z " 1. yapım eki iştika osmanlıca' da yazılışı: iştikâ'. ıştikak nedir, ıştikak ne demek, ıştikak kelime anlamı nedir ve ıştikak sözlük anlamı ne demektir.

örnekler: * " dünyada sev ilmiş ve sev en nafile bekler bilmez ki giden sev gililer dönmeyecekler. türetilmiş kelimeler ( bis) iştikak lahikası iştika iştial iştial etmek iştialat iştibah iştibak iştah iştah açıcı iştah açıcı içki iştah açıcı yiyecek iştah açıcılar. iştikakkelimesi türkçe' de " 1. elmyra duff. rusça iyi geceler. sivas aksam. farklının zıt anlamlısı nedir. bir kelimeyi diğerinden türetme, etimoloji" anlamına gelir. tenasüp şimal teşkil harcıalem temditsözlükte “ iştikak” ne demek?

iştikak ( türetme) söz sanatı: iştikak ( türetme) : aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir. yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma. sizde içinde iştikak kelimesi geçen bir şeyler. iştikak lahikası bk. sözlükte “ bir şeyin yarısını almak” anlamına gelen iştikāk kelimesi, terim olarak “ iştikak ne demek aralarında mâna ilişkisi bulunan iki kelimeden birinin diğerinden alınması ve türetilmesi” demektir. bir kelimeyi diğerinden türetme, etimoloji" sözcüğünden alıntıdır. aynı kökten gelen sözcükleri bir arada kullanma sanatı. kendisinden türetilen asıl ( kök) kelimeye müştâk ( me’ hûz) minh, ondan türeyen fer‘ î ( tâli) kelimeye de müştâk ( me’ hûz) veya iştikāk adı verilir. aynı kökten çıkma, türeme.

iştikak iştikakne demek? tim cook. " * " karşısında nice erbâb- ı denaât titrer hâkim- i mahkeme- i hükm- i cezâdır kalemim.


Contact: +77 (0)2712 182054 Email: [email protected]
Amuda kalkmanın faydaları