Şafi


Yılında gazze’ de doğdu. insanın maddî ve manevî, her türlü hastalığına şifa verenin yalnızca allah ( cc) olduğunun bir göstergesidir, şafi ( cc) ism- i celili. türkler arasinda nasil hanefi - alevi karışıklığı desteklendiyse, kürtler arasında da alevi - şafi' î çatışması desteklenmiştir. hastalara şifa veren. ” ( şuara, 26/ 80).

imam şafiî mutlak, bağımsız bir müctehid olup, fıkıh, hadis ve usûlde imamdı. eyyûbi sultanlarından el- melik el- kâmil kabri üzerine, 1211 yılında kubbeli bir türbe yaptırmıştır. kadinla tokalasmak ve kopege dokunmak kesinlikle yasaktir. bilal aybakan, " şâfiî", tdv islâm ansiklopedisi, org.

ehl- i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara şafii denir. o, hicaz ve irak şafi fıkhını birleştirici bir yol izledi. şafilik, suriye, iran, sudan, filistin ve malezya gibi müslüman. imam şafiî ilk olarak fıkıh usulünü tedvin etmiş ve bu konuda " errisâle" yi yazmıştır. doğum yerinin askalân olduğu rivayeti bu şehrin gazze’ ye komşu oluşuna bağlanabilirse de yemen’ de dünyaya geldiğine dair rivayeti izah etmek kolay değildir. alkol ve uyusturucu kullanimi, ölüm nedenidir. ekseriye mardin ve cevresindeki cogu kürt asiretin mezhebi şafi' î dir. şâfi ( cc) eş- şâfi. “ hastalandığım zaman bana şifa veren o’ dur. kahire ' de el- mukattam dağının eteğinde benû abdülhakem türbesine defnedilmiştir.

el- hucce isimli eseri irak' taki, " el- ümm" ise mısır' daki görüşlerini kapsar.


Contact: +83 (0)6901 164724 Email: [email protected]
Türk anal