Afganlar türk mü


Kuzeyinde sovyetler birliği' nin türkmenistan, özbekistan ve tacikistan cumhuriyetleri, doğusunda çin türkistanı' nın küçük bir kısmı ve pakistan, batısında iran bulunmakta, güneyini tamamen pakistan sınırlandırmaktadır. hazaralara yapılan genetik analizlerde kısmen moğol kökenli oldukları görülmüştür. hazaralar' ın kökenleri tam olarak çözülememiştir. afganistan, orta asya' da ülkedir. afganistan' da peştu ve derî dilleri resmî diller olarak kabul edilmiştir. ancak, " afgan" sözcüğü belirli bir etnik grubu tanımlamaz, peştunlar afganistan' ın en büyük etnik grubu olup nüfusun % 42' sini oluştururlar.

ülke nüfusunun yarısından çoğu ( % peştu dilini, beşte biri de derî dilini konuşmaktadır. resmî dillerin dışında ülkede ayrıca beş millî dil ve yirmiden fazla mahallî dil konuşulmaktadır. afganistan' ın nüfusunu meydana getiren ahaliyi afganlar, türkler ve tacikler oluşturur. başkenti ise kabil' dir. popülasyon afganlar written by biyolog paştunlar afganistan’ ın en büyük etnik grubu olup nüfusun % 42’ sini oluştururlar. see full list on haberler. yüzölçümü 65. priyanka chopra. afgan vatandaşlar türkiye' ye vize alabilmenin oldukça zorlaştığını da ifade ediyor. afganistan nüfusunun yılında 38 milyondan fazla olduğu bilinmektedir.

afganlar afganistan' da en kalabalık ve hâkim grubu teşkil eden afganlar' ın ülkeye kuzeyden milâttan önce 480 civarında geldikleri ve süleyman dağları etrafına yerleştikleri bilinmektedir. afganlar, türkiye' nin kabil havaalanı' nda güvenlik görevi üstlenmesine ne diyor? eklemli bebek. afganlar türk mü?

rusları 500 yıl yöneten, moğollara rağmen devlet kuran ve ' kuzey medeniyeti' ni şekillendiren tatarlar' ın az bilinen tarihi ve kültürleri, 22 haziran pazar günü saat. 1980' den itibaren belûcîce, özbekçe, türkmence, paşaîce ve nûristânîce millî dil o. afganistanlı afganlar türk mü türkmenler ise onların türk olmadıklarını iddia ediyorlar. afganistan ekonomisinin en önemli kaynaklarını tarım, hayvancılık, ticaret, endüstri ve madencilik teşkil etmektedir. bu sayı önceki aya göre % 40 fazladır.

serhat fındık. see full list on haberler. yılındaki nüfusun ise 40 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. afganistan, bütün geri kalmışlığına rağmen islâm ülkeleri içinde planlı kalkınma gayreti gösteren ilk ülkelerden asında ilk beş yıllık kalkınma planının uygulanmasına başlanmış ve bunu takip eden yıllarda yeni b. hezâreler' in farsça konuşmaları ve afgan türklerine düşmanca yaklaşmaları, onların türklüklerini şüpheye düşürüyor, işin gerçeğini öğrenmek için güvenilir kaynaklara başvurulduğunda çelişkili bilgiler ortaya çıkıyor. afganlar ( hintçe: aphgan, farsça ve peştuca: afgan), afganistan' ın vatandaşlarına verilen addır. pakistan, iran, türkmenistan, özbekistan, tacikistan ve çin ile komşudur. tacikler % 27, hazaralar % 9, özbekler % 9, aymaklar % 4, türkmenler % 3, beluciler % 2 oranında yer alırlar. afgan vatandaşlarının en kolay. kuzeyde yaşayan kabilelere pehtûn, güneydekilere de peştûn denilmektedir.

iç asya kökenli olan hazaralar, fiziksel özellikleri, yüz kemikleri ve kültür ile dillerindeki benzerliklerden dolayı orta asya türkleri ve moğollarla ilişkilendirilirler. değişik kaynaklar, çelişkili bilgiler. iftar vakti. tatarlar türk mü? yüzyılın ilk yarısından itibaren afgan kavminin idarî bakımdan ağırlık kazanmasıyla siyasî birlik haline geldi.


Contact: +26 (0)8090 177509 Email: [email protected]
Fox tv yayın akışı hürriyet