Helenizm nedir


Eski yunan kültürünün doğu kültürleriyle teması sonucu ortaya çıkan fikir, sanat ve felsefe akımına helenizm denir. onun ve siyasi güç için birbirleriyle dövüşen ardıllarının egemenlikleri sırasında yunan kentlerinin ellerindeki özgürlük ancak sözde egemenlikti ya da en azından her şeyin üzerinde duran egemenin iyi niyetine bağımlıydı. yunan medeniyetinin yayılışı iki evreye ayrılabilir. helenizm büyük iskender' in egemenliğiyle özgür ve bağımsız yunan kent devletinin gücü gerçekten tarihe karışmıştı. helenizm nedir ( detay) büyük iskender' in egemenliğiyle özgür ve bağımsız yunan kent devletinin gücü gerçekten tarihe karışmıştı. yunan felsefesi de bu tarihi çerçeve içinde yerini almış ve sonraları helenistik felsefe adını alarak oluşumunu sürdürmüştür. “ hellenistik”, “ yunanca helenizm nedir konuşmak veya yunanlılarla tanımak” anlamına gelen “ hellazein” kelimesinden gelir.

323 yılıyla hellenistik çağın son büyük imparatorluğunun roma' nın bir parçası olduğu m. mantık, aristoteles’ ten miras alınan bir tavırla, bilgi teorisini de kapsayacak şekilde, doğru bilgiye ulaşmanın yöntemi ve felsefenin vazgeçilmez aracı olarak görülmüştür. hellenistik felsefenin en önemli özelliği, bu felsefenin konularını mantık fizik ve etik şeklinde düzenlemesidir. birincisi bir helenleştirme evresidir. helenizm, yunan medeniyetinin bütününe verilen addır. bugün, helenizm yunanistan ile sıkı sıkıya bağlantılı: “ hellas” yunanistan’ ı ve “ hellenic” çoğu zaman yunan kültürüyle ilişkilendiriliyor. helenizm kelimesi, genel olarak, barbarlara karşı duran yunan medeniyetinin dinamik bütünlüğünü belirtir. helenizm nedir sorusuna şöyle yanıt verilebilir: eski yunan kültürünün doğu kültürleriyle teması sonucu ortaya çıkan fikir, sanat ve felsefe akımına helenizm denir. 30 yılı arasındaki dönemin felsefesine verilen isimdir.


Contact: +57 (0)9489 746013 Email: [email protected]
Gitgide