Fücur ne demek


Fücurkelimesi türkçe' de " ahlâksızlık, fuhuş" anlamına gelir. çünkü bu takdirde doğacak çocuğun nesebi ihtilâflı olur. günah, zina, namusları pay- mal etmek gibi şeytani iştiha. – / eskimiştir fücur ne demek ad ahlak düşüklüğü. fücur, haktan udul etmek, hak yolunu yarıp nizamından çıkarak fısk u isyana düşmektir. fücur kelimesine örnekler yaratılıştaki ilâhî gâyeyi dikkate almadan sırf düz bir mantık ile bakıldığı takdirde, kadının da birden fazla kocasının olması mâkul görülse bile bu aslâ doğru değildir. ahlaka aykırı durum. yakınlararası cinsel ilişki. gü­ nah­ kâr­ lık, ah­ lâk­ ça düş­ kün­ lük anlamlarına gelmektedir. nur düzgit.

arapça fcr kökünden gelen fucūr فجور z " ahlâksızlık, fuhuş" sözcüğünden alıntıdır. fücur fücurne demek? swissotel. ( fücur, haktan udul etmek, hak yolunu yarıp nizamından. fücur ne demek, tdk sözlük anlamı nedir, fücur.

arapça sözcük aramice/ süryanice pəgar, pagrā פגרא z " beden, gövde, et, cinsellik" sözcüğünden alıntıdır. fücure nedir, fücure ne demek, fücure kelime anlamı nedir ve fücure sözlük anlamı ne demektir. bilhassa zina etmek, yalan söylemek, edebsizlik etmek manasına isimlendirilir. fü­ cur: gü­ nah, zi­ nâ. originarapça bk. dinsiz ve ahlaksızların durumu. fücur, her ne kadar allah' ın emir ve yasaklarını çiğnemek durumlarını ihtiva etmiş olsa da, bu durumlarda eğer kesin bir inkar görülmüyorsa, fücuru küfürle aynı sayamayız.

daha fazla bilgi için fecir maddesine bakınız. küfür ancak açık bir inkar ve allah' a ortak koşma söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır.


Contact: +83 (0)1635 189824 Email: [email protected]
Elektrikli bisiklet ekşi