Yecüc ve mecüc


3 numara. Îsâ aleyhisselâm ile yanında bulunan mü’ minler, tûr dağı’ nda mahsur kalırlar. yecüc ve mecüc' ün yayılması ile insanlar ve ülkeler arasındaki düşmanlık da artacaktır. ağlamak namazı bozar mı.

yecüc ve mecüc' ün yok oluşu nasıl olacak? yecüc ve mecüc, allah' ın kendilerine yecüc ve mecüc musallat edeceği bir tür ile helak edileceklerdir. onlar tepelerden süratle inip giderler. bazı bilginler bu şehrin kudüs olduğunu öne sürdüler. allah teâlâ, ye’ cûc ve me’ cûc’ ü yeryüzüne gönderir. ye’ cûc ve me’ cûc’ ün arapça’ ya başka dillerden girdiğini kabul edenler söz konusu dillerin ibrânîce, âsurîce, ârâmîce, yunanca veya türkçe olabileceğini ileri sürerler. ye' cüc ve me' cüc kelimeleri arapçaya başka bir dilden girmiştir. bu kavmin çıkışı mehdi ' nin çıkışından ve isa mesih' in sahte mesih deccal' i öldürmesinden sonra gerçekleşecektir. frenkler buna " yağuğ ve mağuğ" demişler, şeytanın zürriyeti olduğuna inanmışlardır. ahd- i atîk’ e göre magog, nûh’ un oğlu yâfes. yecüc ve mecüc " âdemoğulları" dır, yani insandırlar, belirli bir halkın kovulmuş oldukları yıkık bir şehre o halk geri döndükleri zaman yecüc ve mecüc salıverileceklerdir.

covid izni cezaevi. arkadan gelenler oraya vardıklarında; « bir zamanlar burada çok su varmış. ye' cüc ve me' cüc islâm inancına göre eşrâtu' ssaat' tan ( kıyametin büyük alâmetlerinden) biri olmak üzere, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini allah' ın bildiği iki topluluk. örülen duvarları aşmaya çalıştıklarında her fırsatta engellenirler. buna göre kıyamet gününde yecüc ve mecüc' ün serbest kalacakları söylenir.

ye' cüc ve me' cüc namı ( ismi) verilen mançur ve moğol kabileleri, eski zamanda çin- i maçin' den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa asya ve avrupa' yı herc- ü merc ( altüst, karmakarışık) ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber ( altüst) edeceklerine işaret ve kinayedir ( üstü örtülü sözdür). islam peygamberinin bazı hadislerinde yecüc ve mecüc, kıyamet alametlerinden birisi olarak geçer. öncüleri taberiye gölü’ ne varıp gölün bütün suyunu içer. yecüc ve mecüc' ün kıyamet günü ortaya çıkacakları söylenmiştir. ibrânîce’ den geçtiğini iddia edenler ahd- i atîk’ teki gog ve magog’ a atıfta bulunurlar.


Contact: +99 (0)1509 349733 Email: [email protected]
Rüyada bebek kıyafeti hediye almak