Rabıta ne demek


Rabıta, tasavvufta bir terbiye usulü olarak özel bir tabir olup ayrı bir mana kazanmıştır. rabıta, kelime olarak “ bir şeyi diğerine bağlamak, sabitleştirmek, bir işin üzerinde durmak, iki şey arasındaki ilgi, bağ ve alaka” demektir. güntekin iki şeyi birbirine bağlayan ip. " ( reşat nuri güntekin) iki şeyi birbirine bağlayan ip ilgi, ilişki " bu rabıtamı sizden gizlemek pek fazla azap veriyor, bu his beni tamamıyla değiştirdi, bambaşka bir insan yaptı. ” gibi anlamlara gelir. râbıta, maddî- mânevî istiâne ve istiğâseyi ( yardım dilemeyi) mümkün kılar. rabıta, “ bağ, münasebet ilgi, alâka, bağlılık, mensub olmak. diğer bir târif ile râbıta, muhabbetten ibârettir.

tasavvuf; sâlihlerle beraberliktir. aslında kâinâtta râbıtasız hiçbir mahlûk yoktur. ârifler rabıtayı şöyle tarif ederler: kendi şahsiyetinden sıyrılıp, söz gelimi şeyhin veya resulullah’ ın şahsiyetiyle bütünleşme, bir bağ kurma şeklinde uygulanır. rabita kelimesine örnek cümleler muhammed hâdimî hazretleri, murâkabenin, râbıta yoluyla da yapılabileceğini söyler. râbıtanın lügatteki mânâsı, bağ, alâka ve vuslat demektir. onu kendine yakın hisseder. rabıta - nedir ne demek rabıta ne demek? tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini allah' a bağlaması. rabıta ne demek?

gönülde muhabbetin tâzelik ve zindeliğini dâimâ muhâfaza ettirmektir. hatta rüyalarında bile onunla olur. bunun neticesinde bâzı ilâhî hikmetler tecellî eder. rabıta: bağlantı, bağlantı vâsıtası, tasavvufta, müridin, mürşidini düşünerek, kalbinden dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, hazret- i peygamber’ e ve allâh’ ya kalbini bağlaması. malum olduğu üzere, seven sevdiğini hayal eder. rabıta kelime kökeni : arapça [ isim] bağlayan şey, bağ " rabıta ne demek bu dünya öyle bir dünya ki zengin ile fakir arasında kardeşlik rabıtaları bile kalmıyor. bağlayan şey, bağ bu dünya öyle bir dünya ki, zengin ile fakir arasında kardeşlik rabıtaları bile kalmıyor. onunla aynîleşmek ister.


Contact: +68 (0)2725 353399 Email: [email protected]
Ermeni erkek isimleri